ZoekenZoekenoznámeníMeldingMijn accountMijn accountCartCart 0
Ik wil koken Winkel Over ons Neem contact met ons op
INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
Om uw bestelling en uw handelingen in ons klantportaal en applicatie goed en efficiënt te verwerken, is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken die we van u verkrijgen. Om u te voorzien van een overzicht van welke persoonsgegevens we verwerken en op welke wijze wij deze verwerken, en om transparant naar u te zijn, hebben we een aantal punten over dit onderwerp op een rij gezet:
 
1.         De verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. degene die uw persoonsgegevens verwerkt en het doel van de verwerking bepaalt) is VERDON CAPITE s.r.o. (Ltd. / GmbH), ID 03497054, gevestigd in Bělehradská 858/23, 120 00 Praag, Tsjechië (EU), geregistreerd in het Commercieel Register van de Gemeenteschappelijk Rechtbank in Praag onder dossiernummer C 232448, degene die uitbater van de webwinkel/webshop/e-shop vormt en uw bestelling verwerkt (zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden, die u HERE kunt vinden), en een klantenportaal en applicatie aanbiedt (zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden, die u HERE kunt vinden).
 
2.         Deverwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevens bescherming (AVG), Neues Datenschutzgesetz (revDSG) voor het grondgebied van Zwitserland, alsmede Act No. 110/2019 Sb., on Processing of Personal Data (die specifieke wetgeving bevat over de uitvoering van bepaalde regels in de AVG die specifiek gelden voor Tsjechië).
 
3.         Wij verwerken alleen de volgende persoonsgegevens:
 
-     voornaam en achternaam;
-     e-mailadres;
-     telefoonnummer;
-     foto in het gebruikersaccount;
-     bezorgadres in het geval van bestellingen;
-     Facturatiegegevens in het geval van een klantportaal of applicatie.
 
4.         Deze persoonsgegevens worden automatisch en handmatig verwerkt voor de uitvoering van de koopovereenkomst waar u partij bij bent (zodat we uw bestelling kunnen vervullen), voor de uitvoering van de overeenkomst om ons klantportaal of applicatie te gebruiken (zodat we de klantportaal en applicatie aan u ter beschikking kunnen stellen), om te voldoen aan wettelijke verplichten die op ons rust (bijvoorbeeld, boekhoudkundige archivering of  latere claims voor aansprakelijkheid voor gebreken zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden, die u HERE kunt vinden en de Gebruiksvoorwaarden die u HERE kunt vinden) en voor onze gerechtvaardigde belangen.
 
5.         Bovendien gebruiken we uw persoonsgegevens om u te informeren over wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens, de status, wijzigingen of beheer van uw bestelling, en eventuele ontwikkelingen in het productaanbod (uitsluitend per e-mail, sms of, bij spoedeisende gevallen, per telefoon), alsmede te garanderen dat het klantenportaal en applicatie goed blijft functioneren of u te voorzien van andere informatie.
 
6.         We verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doelen.
 
7.         Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor profileringsdoeleinden, zoals bedoeld in de AVG, noch zullen we uw persoonsgegevens verzenden naar derde landen (behalve voor een ad hoc overeengekomen vervoerder in het buitenland zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden, die u HERE kunt vinden) of internationale organisaties. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere personen, behalve wanneer sprake is van het volgende, degene met wie we noodzakelijkerwijs moeten samenwerken in het kader van uitvoeren van de bestelling en om de werking van het klantenportaal of applicatie te garanderen (in het bijzonder, vervoerders in individuele landen).
 
8.         Het beschermen van uw persoonsgegevens is een van onze prioriteiten, we staan volledig voor u klaar als u uw rechten als betrokkene wil uitoefenen. U kunt ook contact met ons opnemen om informatie te krijgen over de omvang van of om een uitleg te krijgen over de verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ons e-mailadresklantenservice@gezondeeters.nl. U heeft de volgende rechten die u kunt uitoefenen
 
-     het recht op informatie over de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens;
-     het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens;
-     het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om deze te laten bijwerken of te corrigeren;
-     het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
-     het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (beter bekend als het recht om vergeten te worden) of beperking van de verwerking uw persoonsgegevens;
-     het recht om contact met ons op te nemen of de Autoriteit Persoonsgegevens waarin u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens wanneer u twijfels heeft of de verwerking van de verwerking van persoonsgegevens in lijn is met de AVG.
 
Ingangsdatum: 2023/03/01