ZoekenZoekenoznámeníMeldingMijn accountMijn accountCartCart 0
Ik wil koken Winkel Over ons Neem contact met ons op
I.          Algemene bepalingen
1.         Deze Algemene voorwaarden regelen uw rechten en plichten als koper en onze rechten en plichten als verkoper wanneer u producten via onze webshop https://gezondeeters.nl aanschaft, in welk geval een koopovereenkomst tot stand komt. 
2.         Waar wij verwijzen naar de koper, verwijzen wij naar u, ongeacht of u een consument of een ondernemer bent, binnen de kaders van geldende regelgeving.
3.         Waar wij verwijzen naar de verkoper, bedoelen wij het bedrijf VERDON CAPITE s.r.o. (Ltd. / GmbH), ID 03497054, gevestigd in Bělehradská 858/23, 120 00 Praag, Tsjechië (EU), geregistreert in het Commercieel Register van de Gemeenteschappelijk Rechtbank in Praag onder dossiernummer C 232448. Dit bedrijf is tevens de uitbater van de webshop/webwinkel/e-shop en verwerkt uw bestelling.
4.         Waar wij verwijzen naar het bestellen van producten van onze webshop/webwinkel/e-shop, betekent dit dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen, waar u (de koper) en wij (de verkoper) de contractspartijen zijn. Onderwerp van de overeenkomst zal onze verplichting zijn de producten aan u te leveren, zodat u het recht van eigendom verkrijgt en uw verplichting om de producten aan te nemen en ons de verkoopprijs te betalen. 
5.         Onze producten voldoen aan alle wettelijke voorwaarden ten aanzien van het publiceren en distribueren op Nederlands grondgebied en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland gelden ten aanzien van onze producten. In het bijzonder als het goed om intellectueel beschermde werken, ons recht om deze werken te gebruiken wordt niet door iets beperkt. Voor zover het noodzakelijk is om de koopovereenkomst te sluiten, zijn wij gerechtigd om u een licentie of sublicentie aan te bieden voor het intellectueel eigendom en staan wij het u toe om deze te gebruiken naar eigen inzicht.  
6.         Alle teksten, afbeeldingen, illustraties, foto-opnames en ander bijbehorend materiaal zijn auteursrechtelijk beschermde werken, waar wij het volledige recht op uitoefenen. Elk gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde werken dat in strijd is met de wet of de voorgaande bepaling zal beschouwd worden als een inbreuk op het auteursrecht en als zodanig behandeld worden.
7.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud van de koopovereenkomst. Als er tegenstrijdigheden bestaan – in de Algemene Voorwaarden en in de totstandkoming van de inhoud van de koopovereenkomst – zullen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden niet worden gebruikt. 
8.         Enkel bij uitdrukkelijke instemming is het mogelijk om een koopovereenkomst tot stand te laten komen waarbij deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of om bepaalde bepalingen in de Algemene Voorwaarden aan te passen. 
9.         Met het afsluiten van de koopovereenkomst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals die gelden ten tijde van het afsluiten van de koopovereenkomst.

II.         INFORMATIE
1.         Prijsinformatie:
-     informatie over de getoonde prijzen zijn contractueel en definitief. Prijzen worden getoond in EUR, inclusief belasting en vergoedingen (de prijs wordt getoond zonder verzendkosten en kosten voor specifieke verpakkings- en leveringswijze van de producten); als de prijs niet correct wordt getoond, dan geldt Par. III.6.;
-     Als de producten op een bepaalde manier verzonden of verpakt moeten worden, worden speciale kosten in rekening gebracht voor de verpakking en verzending van de producten; deze kosten staan vermeld bij de betreffende producten in onze webwinkel/webshop/e-shop of worden vooraf bepaald;
-     de uiteindelijk aankoopprijs bestaat uit (i) de prijs van de producten, (ii) de relevante verzendkosten, en (iii) mogelijke verpakkingskosten en bijzondere levering van de producten; deze prijs kan niet eenzijdig aangepast worden. 

2.         informatie over geaccepteerde betalingsmogelijkheden:
-     de aankoopprijs kan op de volgende manier voldaan worden: 
 
-     Betaling via iDeal uitgevoerd door iDEAL payments, Currence iDEAL B.V., ID 34258168, gevestigd te Gustav Mahlerplein 33-35, Amsterdam, Nederland (EU);
-     Betaling via PayPal uitgevoerd door PayPal Inc., gevestigd te 2221 North 1st Street San Jose, CA 95131, Verenigde Staten, of via PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., gevestigd te Luxemburg (EU), registratienummer L-1150;
-     Betaling via ComGateuitgevoerd door ComGate Payments, a.s.(Plc.), ID 27924505, gevestigd te Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, Tsjechië (EU), registreert in het Commercieel Register van de Gemeenteschappelijk Rechtbank in Hradec Králové onder dossiernummer B 3755.
 
-     Bij betaling via iDEAL, PayPal or ComGate zal u aan uw betalingsverplichting hebben voldaan wanneer het betaalde bedrag dat overeenkomt met de aankoopprijs is overgemaakt op onze rekening. 
 
3.         Leveringsinformatie:
-           de producten kunnen op de volgende manieren worden geleverd:
-           Overname van de vervoerder onder de voorwaarde genoemd in onderdeel Par. IV.1.;
-           Overname op een aangewezen service vestiging genoemd in Par. IV.2.
-           Eigendom van de producten zal worden verkregen door de producten over te nemen of door het volledig betalen van de aankoopprijs, al naar gelang welk tijdstip later valt;
-           de overdracht van het risico van schade aan de producten wordt bepaald op het moment dat de producten worden aangenomen van de vervoerder.

III.       TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.         De koopovereenkomst komt tot stand wanneer het voorstel voor de totstandkoming de ene partij (dit noemen we het aanbod) door de andere partij wordt aanvaard. Het accepteren van het aanbod met enige aanpassing of afwijking zal niet worden beschouwd als het aanvaarden van het voorstel in juridisch zin en heeft geen rechtsgevolg. 
2.         De bevestiging van de inhoud van de koopovereenkomst die niet schriftelijk is en afwijkt van de afgesproken reikwijdte van de overeenkomst, heeft geen rechtsgevolgen; het aanbod zal tevens naar het verstrekte e-mailadres worden gestuurd. 
3.         Aanvaarding van ongevraagde prestatie houdt geen aanvaarding van het aanbod in juridisch zin in en heeft geen rechtsgevolgen.
4.         Presentatie van de producten en de informatie over de producten:
 
-     voorstellen om de producten te leveren tegen een prijs die op onze webwinkel/webshop/e-shop staan aangegeven, betreffen niet een aanbod (zoals hierboven aangegeven), i.e. het simpelweg accepteren van een dergelijk “voorstel” voor de levering van producten (door de bestelling te verzenden), drukt u nog niet de wil uit om een koopovereenkomst te sluiten; de presentatie van goederen in onze e-shop is nog geen aanbod in juridische zin;
-     informatie die in onze webwinkel/webshop/e-shop wordt verstrekt met betrekking tot de prijs, eigenschappen, kwaliteit, ontwerp en hoeveelheden van de producten vormt een bindende voorwaarde voor het doen van een aanbod door u (tenzij prijzen foutief zijn gemeld volgens Par. III.6.);
-     een aanbod in juridische zin betekent daarom alleen een door u ingediende bestelling viahet online bestelformulier; een bestelling is alleen geldig wanneer alle vereiste gegevens en benodigdheden gespecificeerd in het bestelformulier zijn ingevuld, evenals de kennisname van en het instemmen met de Algemene Voorwaarden.
 
5.         Totstandkoming van de koopovereenkomst:
 
-     om een bestelling te plaatsen, dient u alle verplichte velden in het bestelformulier in te vullen, de Algemene Voorwaarden te lezen en deze te accepteren, en de bestelling te bevestiging om een aanbod te versturen;
-     totdat de bestelling is verzonden, kan de ingevoerde informatie worden gecontroleerd en aangepast;
-     wanneer u de bestelling plaatst (u doet een aanbod), verwerken wij deze meteen en sturen een ontvangstbevestiging naar het opgegeven e-mailadres. Echter, deze bevestiging is nog niet een acceptatie van het aanbod in juridische zin;
-     U kunt uw aanbod intrekken tot op het moment van verzending van het accepteren van het aanbod (tot het moment van bezorgen van een dergelijke aanvaarding) zonder opgaaf van redenen aan ons e-mailadres klantenservice@gezondeeters.nl, +421 944 856 718;
-     acceptatie van het aanbod vindt plaats op basis van een positief antwoord dat wordt verzonden aan het opgegeven e-mailadres na verwerking en bevestiging van de bestelling; in deze acceptatie plaatsten we geen aanvullingen of afwijkingen van de inhoud van de bestelling doen, behalve in het geval van een foutief gemelde prijs in zin van Par. III.6. en in het geval dat de genoemde goederen niet meer worden aangeboden;
-     door bevestiging van de aanvaarding van het aanbod komt de koopovereenkomst tot stand, met dien verstande dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de gegevensoverdracht;
-     Bijgevoegd bij de bestelbevestiging is een kopie bijgevoegd met de Algemene Voorwaarden die gelden op de dag dat u met de voorwaarden instemde door de bestelling te plaatsen. 
 
6.         Procedure wanneer sprake is van een foutief getoond prijs:
 
-           als de bestelde producten met een foute prijs getoond werden in onze webwinkel/webshop/e-shop (bijvoorbeeld door een wijziging in prijsvoorwaarden) zal de correcte prijs meteen worden getoond in het bericht op uw bestelling;
-           een dergelijk antwoord is niet een acceptatie van het aanbod maar een tegenbod, en om de koopovereenkomst tot stand te laten komen, dient u deze nieuwe prijs te bevestiging door een bericht te sturen naar ons e-mailadres klantenservice@gezondeeters.nl, +421 944 856 718.
-           Door het sturen van een dergelijke bevestiging zal de koopovereenkomst tot stand komen (met een nieuwe prijs); in deze bevestiging zullen geen nadere aanvulling of afwijkingen worden gemaakt.  
 
IV.        LEVERING VAN DE PRODUCTEN
1.         Levering door het overnemen van de bezorger:
 
-     de levering van de producten wordt verricht door GLS Group, handelend onder General Logistics Systems Netherlands B.V, ID 34258168, gevestigd op Proostwetering 40, 3543 AG Utrecht, Nederland (EU) (https://gls-group.com/NL/) binnen General Logistics Systems B.V., gevestigd op Breguetlaan 28-30, 1438 BC Oude Meer, Nederland (EU) (https://gls-group.eu/);
-     de producten worden bezorgd onder de standaardvoorwaarden, zoals vastgesteld door de vervoerder; de bezorgkosten van de producten zijn als volgt: 
 
-... kosten standaardlevering.................................................................................... EUR 4;
-... Bezorgkosten van producten, waarbij de totale waarde van de producten meer is dan 20 EUR 0.
 
-     tijdens de bestelling dient u het juiste en specifieke adres op te geven vanaf waar u de producten zal overnemen. Wanneer u een verkeerd adres op heeft gegeven, wordt u verantwoordelijk gehouden voor de leveringsproblemen en eventuele schade;
-     naast de hierboven genoemde bezorgmethode, kunt u een andere bezorgmethode kiezen door contact op te nemen via ons e-mailadres klantenservice@gezondeeters.nl, +421 944 856 718; in dat geval draagt u het risico (risico van schade toegebracht aan de producten) en de mogelijke extra kosten die verboden zijn aan de afwijkende bezorgmethode;
-     Mocht het door uw toedoen noodzakelijk zijn om de producten herhaaldelijk te bezorgen of op een andere manier dan in uw bestelling opgegeven, dan draagt u de kosten die behoren bij de herhaalde bezorging en de kosten die gerelateerd zijn aan de afwijkende bezorgmethode, die buiten de gewone oplossingen van de vervoerder worden aangeboden (bijvoorbeeld door bezorging bij een vestiging van de vervoerder of geselecteerde ophaalpunten);
-     Op het moment van overname van de vervoerder controleert u de staat van de verpakking waarin de producten zijn vervoerd en, in het geval van afwijkingen, brengte u direct de vervoerder op de hoogte; wanneer u constateert dat iemand onbevoegd toegang heeft gehad tot de inhoud van de verpakking, dan dient u de zending niet over te nemen van de vervoerder.
 
2.         Levering door overname bij een aangewezen service vestiging:
 
-     levering op deze wijze wordt verricht door de GLS Group;
-     de dienstaanbieder past zijn prijsvoorwaarden speciaal aan voor de levering en het verpakken van de producten; de leveringskosten zijn als volgt::
 
-... kosten standaardlevering.................................................................................... EUR 4;
-... Bezorgkosten van producten, waarbij de totale waarde van de producten meer is dan EUR 20               EUR 0.
 
-     bij het bestellen van de producten zal een individuele service vestiging worden gekozen, u bent verplicht om de producten aan te nemen bij de geselecteerde service vestiging;
-     naast de hierboven genoemde bezorgmethode, kunt u een andere bezorgmethode kiezen door contact op te nemen via ons e-mailadres klantenservice@gezondeeters.nl, +421 944 856 718; in dat geval draagt u het risico (risico van schade toegebracht aan de producten) en de mogelijke extra kosten die verboden zijn aan de afwijkende bezorgmethode;
-     Op de levering zijn de voorwaarden van de dienstverlener van toepassing; 
-     de producten worden voor een beperkte periode bewaard bij de service vestiging vanaf het moment dat het bericht aan u wordt gestuurd dat u de producten kunt ophalen. Een dergelijk bericht zal zonder onnodige vertraging worden verstuurd nadat de producten gereed zijn voor overdracht;
-     Op het moment van overname van de vervoerder controleert u de staat van de verpakking waarin de producten zijn vervoerd en, in het geval van afwijkingen, brengt u direct de vervoerder op de hoogte; wanneer u constateert dat iemand onbevoegd toegang heeft gehad tot de inhoud van de verpakking, dan dient u de zending niet over te nemen van de vervoerder.
 
3.         de factuur, die is gebaseerd op de koopovereenkomst, dient tevens als belastingdocument en afleveringsbon; de factuur zal naar het opgegeven e-mailadres worden gestuurd (als bijlage bij de bevestigingsmail).
4.         als de producten beschadigd worden bezorgd, en wanneer dit niet direct na bezorging vastgesteld kan worden, brengt u ons zonder onnodige vertraging op de hoogte door een bericht te sturen naar ons e-mailadres klantenservice@gezondeeters.nl, +421 944 856 718.
5.         als de producten op een bepaalde manier ingepakt en bezorgd moeten worden, dient dit ten alle tijden expliciet overeen worden gekomen.
6.         de leveringstermijn start vanaf het moment van volledige betaling van de aanschafprijs (Par. II.); de lengte van de leveringstermijn wordt vervolgens voor de betreffende producten vastgesteld door onze webwinkel/webshop/e-shop. Als de bestelde producten niet binnen gespecificeerde termijn geleverd kunnen worden, zullen we u meteen informeren en in onderling overleg een nieuwe leveringstermijn vaststellen.
7.         wanneer er sprake is van een vertraging bij het overnemen van de producten, kunnen we het recht uitoefenen om de producten zelf te verkopen en de opbrengst van de verkoop naar u te sturen op de manier is gekozen voor de betaling van de aankoopprijs. Bovendien zullen we gerechtigd zijn om schadevergoeding te eisen ter hoogte van de noodzakelijkerwijs gemaakte kosten in verband met de uitvoering van de bestelling en de levering van de producten. Tegelijkertijd zullen wij in de gegeven situatie niet verplicht zijn om de producten opnieuw te verzenden op uw verzoek. Als de producten herhaaldelijk niet worden overgenomen, hebben wij het recht om de koopovereenkomst te ontbindingen, zoals wordt omschreven in par. VI.
 
 
V.         ONZE AANSPRAKELIJKHEID
1.         Tenzij anders vermeld, zijn de onderstaande voorwaarden niet van toepassing in het geval dat u optreedt als ondernemer en de koopovereenkomst is afgesloten ten behoeve van uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.
2.         Op voorafgaand verzoek kan de omvang en periode van uw verplichtingen worden bevestigd. 
3.         Onze aansprakelijkheid ten aanzien van gebrekkige prestatie:
 
-     voor zover mogelijk, zullen we ervoor verantwoordelijk zijn dat de producten bij levering vrij zijn van gebreken (met gebreken wordt bedoeld, in het bijzonder, dat de producten niet de afgesproken eigenschappen hebben, niet geschikt zijn voor het doel of voor de doelen waarvoor de producten gewoonlijk voor worden gebruikt, niet overeenkomen met de kwaliteit of de prestaties van het gecontracteerde monster of model, in een ongepaste hoeveelheid, maat of gewicht is, of niet voldoet aan de vereisten van wettelijke voorschriften);
-     wij zijn verantwoordelijk voor deze gebreken als deze zich voordoen binnen 24 maanden na levering (behalve voor slijtage veroorzaakt door regelmatig gebruik);
-     u heeft geen recht op grond van gebrekkige prestatie als u wist (voordat u de producten heeft overgenomen) dat de producten een gebrek hebben of het gebrek zelf veroorzaakte.
 
4.         Uw rechten bij gebrekkige prestatie:
 
-     als de producten gebrekkig zijn, mag u de levering van nieuwe of soortgelijke producten van vergelijkbare waarde zonder gebreken verzoeken, voor zover dit niet onevenredig is vanwege de aard van het gebrek (indien het gebrek slechts een deel van de producten betreft, kunt u alleen om vervanging verzoeken);
-     als deze procedure niet mogelijk is, mag u de koopovereenkomst ontbinding (Par. VI.);
-     als vanwege de aard van het gebrek het onevenredig is, met name als het gebrek zonder onnodige vertraging kan worden verholpen, heeft u het recht om het gebrek kosteloos te verhelpen;
-     Als u de koopovereenkomst niet ontbindt of als u uw recht niet gebruikt om nieuwe producten zonder gebreken te ontvangen, de onderdelen te vervangen, of de producten te repareren, mag u een redelijke korting verzoeken; daarnaast heeft u het recht op een gepaste korting als we u geen nieuwe producten zonder gebreken kunnen leveren, een onderdeel niet kunnen vervangen of de producten niet kunnen repareren. Dit geldt ook als we binnen redelijke tijd geen oplossingen kunnen regelen of als het regelen van een oplossing u aanzienlijke moeilijkheden zou bezorgen;
-     u heeft geen recht op vergoeding van redelijke kosten die zijn gemaakt bij het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de gebrekkige prestatie.
 
5.         Uitoefenen van uw rechten als gevolg van de gebrekkige prestatie, de klachtprocedure:
 
-     u dient uw rechten als gevolg van een gebrekkige prestatie meteen uit te oefenen zodra u het gebrek heeft ontdekt of zonder onredelijke vertraging nadat u het gebrek heeft ontdekt net de nodige zorgvuldigheid door het gebrek te melden via ons e-mailadres klantenservice@gezondeeters.nl, +421 944 856 718. Wij verzoeken u om in de melding het probleem te omschrijven en een foto te nemen van het probleem om het gebrek aan te tonen. Vergeet daarbij ook niet om uw bestelnummer te vermelden, zodat wij de producten kunnen koppelen met een bestelling.
-     indien het gebrek al bestond ten tijde van de levering, dient u binnen 24 maanden na levering een beroep te doen op uw rechten, en dient u te bewijzen dat de producten al gebrekkig waren op het moment van levering; Als u binnen zes maanden na levering klaagt over een gebrek hoeft u niet aan te tonen dat het gebrek al bestond op het moment van levering van de producten; 
-     door gebruik te maken van het recht om een zending van de vervoerder over te nemen, verkrijgt u in plaats van ons de rechten uit de vervoerovereenkomst, waaronder een vordering tot schadevergoeding aan de zending waarvoor de vervoerder aansprakelijk is;
-     wanneer het gebrek zich voordoet binnen 24 maanden na levering, dient u binnen 24 maanden na levering gebruik te maken van uw rechten;
-     wanneer u gebruik maakt van uw rechten als gevolg van een gebrek dient u ons te vertellen van welk recht u gebruik maakt, dient u de producten naar ons te op te sturen of op een andere manier bij ons af te leveren via GLS services, d.w.z. op het adres “Packeta/mySendle Crossdock – 99100368, Graafstroomstraat 2, 3044AR Rotterdam, The Netherlands, op voorwaarde dat de producten in een geschikte verpakking zijn verpakt om te schade tijdens transport te voorkomen, schoon zijn en compleet zijn, evenals voorzien van alle noodzakelijke markeringen die bij die bij de levering de toebehoren van de producten vormden;
-     voeg altijd een ingevuld klachtformulier toe bij de producten, die u op HERE kunt vinden;
-     u wordt via elektronische weg geïnformeerd over de behandeling van uw klacht via het opgegeven e-mailadres.
 
6.         Als uw klacht gegrond wordt verklaard, heeft u recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten in verband met uw klacht. Alle verstrekte bedragen worden overgemaakt via overschrijving op uw bankrekening of teruggestort op uw betaalkaart.
 
VI.       BEËINDIGING VAN DE KOOPOVEREENKOMST
1.         De koopovereenkomst wordt beëindigd als sprake is van herroeping; de verplichtingen worden komen met terugwerkende kracht worden vervallen;
2.         U kunt de koopovereenkomst niet herroepen of verzoeken om de levering van nieuwe producten:
·         als u de producten niet kunt terugsturen in de originele staat, tenzij u de producten heeft gebruikt voordat u het gebrek heeft ontdekt; 
·         u heeft het onmogelijk gemaakt om de producten onveranderd te retourneren; 
·         als de staat van de producten is veranderd als gevolg van een inspectie om een gebrek te ontdekken; 
·         of als u de producten had verkocht voordat het gebrek was ontdekt en u betaalt ons tegelijkertijd terug tot het bedrag dat u heeft genoten van het gebruik van de goederen.   
3.         het herroepingsrecht vervalt tevens als u een gebrek van de producten niet op tijd meldt (par. V.3), d.w.z. zonder onredelijke vertraging nadat u het heeft kunnen constateren met een tijdige inspectie en goede zorg of in het geval van een verborgen gebrek zonder onredelijke vertraging nadat u hier met voldoende zorg achter had kunnen komen, maar niet later dan twee jaar na levering van de producten.
4.         Het gebrek kan elektronisch aan ons gemeld worden via ons e-mailadres klantenservice@gezondeeters.nl, +421 944 856 718.
5.         Als u een consument bent, dan geldt bovendien het volgende:
 
-     Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefende binnen 30 dagen vanaf het moment van levering van de producten (wanneer sprake is van levering van verschillende delen van de producten vanaf de datum van de laatste levering van goederen);
-     in het geval van herroeping heeft u recht op vergoeding van de redelijke kosten die zijn gemaakt bij het herroepen van de koopovereenkomst; 
-     producten die u van ons heeft ontvangen, dient u zonder onredelijk vertraging, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de herroeping van de koopovereenkomst, terug te sturen naar ons adres op dezelfde wijze waarop de producten bij u zijn geleverd;
-     wanneer wij de producten hebben ontvangen zullen wij alle bedragen aan u terugstorten (exclusief bezorgkosten) op dezelfde manier en zonder onredelijke vertraging, maar in ieder geval binnen 14 dagen na uw herroeping van de koopovereenkomst; alle bedragen worden overgemaakt naar uw bankrekening;
-     als de producten zijn aangepast naar uw wensen of voor u als persoon, dan kunt u geen gebruik maken van het herroepingsrecht.
 
VII.      GESCHILLENREGELING
1.         Als u een consument bent, kunt u gebruik maken van de betreffende geschillencommissies om uw geschil op te lossen:
 
de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 
2.         Het online geschillenplatform is te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 
VIII.    SLOTBEPALINGEN
1.         Alle rechtsbetrekkingen en eventuele juridische geschillen die voortvloeien uit de koopovereenkomst worden beheerst door de wetten van de Tsjechië en zullen worden beslecht door de plaatselijke en materieel bevoegde rechtbanken van de Tsjechië in de gevallen waarin par. VII. niet toepasselijk is. Deze bepaling is van toepassing binnen de grenzen van de nationale rechtsordes en hun beschermende en dwingende normen en standaarden ter bescherming van consumenten en zwakkere partijen op basis van uw woonplaats,.
2.         Hierbij wordt verklaard dat onze zakelijke activiteiten voornamelijk gericht zijn op de Tsjechië, Slowakije, Polen, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Nederland, en Roemenië.  
3.         De koopovereenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Als voor uw behoeften een vertaling van de tekst van het gesloten contract in verschillende talen wordt gemaakt, in het geval van een geschil over de interpretatie van de bepalingen zal de interpretatie worden gebruikt volgens de taal die werd gebruikt bij het sluiten van het contract; hetzelfde geldt voor deze Algemene Voorwaarden.
 
Ingangsdatum: 2023/03/01