ZoekenZoekenoznámeníMeldingMijn accountMijn accountCartCart 0
Ik wil koken Winkel Over ons Neem contact met ons op
GEBRUIKSVOORVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET KLANTENPORTAAL EN DE APPLICATIE GEZONDE ETERS
 
I.          ALGEMENE BEPALINGEN
1.         In deze Gebruiksvoorwaarden met de eindgebruiker, vindt u de aanpassingen uw rechten en plichten van u als gebruiker enerzijds en ons als exploitant anderzijds, wanneer gebruik wordt gemaakt van het klantenportaal, dat beschikbaar is via https://gezondeeters.nl,en de bijbehorende Gezonde Eters applicatie, beschikbaar voor Android en iOS.
2.         Met het klantenportaal bedoelen we de virtuele ruimte waarbinnen de onderstaande functionaliteiten in plaatsvinden. Met de applicatie bedoelen we een computerprogramma in de vorm van een mobiele applicatie die hetzelfde doel heeft, beschikbaar in Google Play of App Store platformen onder de voorwaarden die daarvoor gelden.
3.         Waar wij spreken over gebruikers of over u, bedoelen wij uw persoon als natuurlijk persoon en alleen als een consument in de zin van de relevante regelgeving.
4.         Als we het hebben over een exploitant, hebben wij het over ons bedrijf bedoelen wij ons bedrijf VERDON CAPITE s.r.o. (Ltd. / GmbH), ID 03497054, gevestigd in Bělehradská 858/23, 120 00 Praag, Tsjechië (EU), geregistreert in het Commercieel Register van de Gemeenteschappelijk Rechtbank in Praag onder dossiernummer C 232448.
5.         met het gebruiken van het klantenportaal of de applicatie, bedoelen we het actieve gebruik voorafgegaan door uw registratie, die ons verplicht om u een non-exclusief en territoriaal ongelimiteerde licentie te verstrekken waarmee u ons klantportaal of applicatie mag gebruiken en legt u de verplichting op om het klantenportaal of applicatie te gebruiken onder de Gebruiksvoorwaarden.
6.         Een gebruikersaccount betekent een op maat gemaakte gebruikersomgeving in een niet-openbaar gedeelte van het klantenportaal of de applicatie. Het gebruikersaccount is voor het klantenportaal en de applicatie hetzelfde.
7.         Ten aanzien van het uitbaten van het klantenportaal en de applicatie en de producttypes die we aanbieden, voldoen wij aan alle wettelijke voorschriften. Voor de werking van het klantenportaal en de applicatie worden wij niet beperkt door het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
8.         Alle teksten, afbeeldingen, illustraties, fotoafbeeldingen en andere bijbehorende materialen zijn auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van de relevante regelgeving, welke rechten wij volledig benutten. Elke handeling ten aanzien van deze auteursrechtelijke werken dat in strijd is met de wet of vorige overeenkomst zal worden beschouwd als een inbreuk op ons auteursrecht en als zodanig behandeld worden.
9.         De Gebruiksvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van de gebruikersovereenkomst van het klantenportaal of de applicatie, dat wordt gesloten door uw registratie. Door u te registeren, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden in hun huidige vorm op de dag van uw registratie.
 
II.         REGISTRATIE EN GEBRUIKERSACCOUNT
1.         Door u te registeren in het klantenportaal of de applicatie krijgt u het recht om het klantenportaal of de applicatie te gebruiken en krijgt u toegang tot uw gebruikersaccount. Dit gebruikersaccount wordt volledig gesynchroniseerd tussen het klantenportaal en de applicatie.
2.         Op het moment van registeren moet u ouder zijn dan 13 jaar. Anders is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.
3.         Registratie betekent dat u identificerende gegevens invoert in ons registratieformulier in het klantenportaal of de applicatie gebruiksomgeving en het verzenden van een ingevuld formulier.
4.         De verstrekte identificerende gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens zoals bedoeld in onze Privacyverklaring, beschikbaar via HERE. U bent verplicht om juiste, accurate en volledige informatie te verstrekken bij de registratie en deze informatie bij te werken wanneer sprake is van relevante wijzigingen.
5.         Uw gebruikersaccount wordt beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Het is belangrijk dat u deze informatie met niemand deelt.
6.         Het is niet toegestaan om derde partijen uw gebruikersaccount op welke manier dan ook te laten gebruiken. Het is u wel toegestaan meerdere gebruikersaccounts te gebruiken. 
7.         De registratiemogelijkheid en de aanwezigheid van de ‘Registreren’ knop vormt ons aanbod om een gebruikersovereenkomst van het klantportaal of de applicatie af te sluiten. Nadat u de Gebruiksvoorwaarden en onze Privacyverklaring hebt gelezen, stemt u met beiden in en aanvaardt u ons aanbod om een onvoorwaardelijke gebruiksovereenkomst af te sluiten. Met uw registratie wordt de gebruiksovereenkomst afgesloten. Daarnaast gaat u er mee akkoord dat de gebruiksovereenkomst wordt afgesloten waarbij gebruik wordt gemaakt van communicatiemiddelen op afstand, op voorwaarde dat u de kosten die u maakt voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van deze overeenkomst (internetverbindingskosten) zelf draagt.
8.         Registratie is ook mogelijk door gebruik te maken van uw Facebook profiel of uw Apple-ID (alleen beschikbaar in de applicatie). Wanneer u zich registreert op deze manier, dan is ook Par. II.7. van kracht, op voorwaarde dat het gebruik van dit profiel volledig in lijn is met de algemene voorwaarden van Facebook en Apple.
9.         Wij wijzen u er op dat wij uw gebruikersaccount kunnen annuleren, in het bijzonder in het geval wanneer u uw account langer dan 24 maanden niet heeft gebruikt of wanneer u in strijd handelt met uw verplichtingen tijdens het gebruik van het klantportaal of de applicatie. Als gevolg van de annulering verliest u alle toegang tot de inhoud van het gebruikersaccount en de mogelijkheid om het klantportaal of de applicatie via dit gebruikersaccount te gebruiken. Wanneer uw account wordt geannuleerd heeft u geen recht op enige vergoeding.
10.      Het is mogelijk dat het gebruikersaccount niet continu beschikbaar is. We hebben het recht om het klantportaal en de applicatie om welke reden dan ook ten alle tijden af te sluiten, aan te passen of (bepaalde delen) ontoegankelijk te maken zodat noodzakelijk onderhoud aan de hardware en software uitgevoerd kan worden, alsmede voor gevallen die te maken hebben met de veiligheid of stabiliteit van het klantenportaal of de applicatie. In dergelijke gevallen heeft u geen recht op enige vergoeding wegens het ontoegankelijk zijn van het klantenportaal of de applicatie.
11.      U heeft geen wettelijke aanspraak op het gebruik van het klantportaal of de applicatie, noch op het afsluiten van een gebruiksovereenkomst. Houd er rekening mee dat wij het recht hebben om uw registratie niet toe te staan, de gebruiksovereenkomst te herroepen of uw toegang tot het klantenportaal of de applicatie te beperken onder de onderstaande voorwaarden.
 
III.       ABBONNEMENT EN BETALINGSVOORWAARDEN
1.         U heeft het recht om het klantenportaal of de applicatie gratis te gebruiken onder een gratis licentie. Functies die gratis beschikbaar zijn, betreffen:
 
-     Opslaan van het recept (informatie niet publiekelijk beschikaar);
-     Schrijven van een notitie (informatie niet publiekelijk beschikaar);
-     Schrijven van een review (informatie publiekelijk beschikaar).
 
2.         U heeft alleen het recht om bepaalde functies te gebruiken in de Premium versie wanneer deze beschikbaar voor u worden gemaakt op grond van een wijziging vande gebruiksovereenkomst, onderwerp van deze wijziging is uw verplichting om een abonnement te betalen en onze verplichting om de volgende functies voor u beschikbaar te maken:
 
-     toegang tot recepten uit alle geprinte kookboeken;
-     toegang tot video lessen;
-     koelkast/voorraadkast koken;
-     offline beschikbaarheid van favoriete recepten;
-     Advertenties uitzetten.
 
3.         Informatie over het Premium abonnement en betalingsmogelijkheden zijn beschikbaar in het klantenportaal en de applicatie. De getoonde abonnementsprijs wordt vermeld als definitief, inclusief belasting en toeslagen. 
4.         Elke abonnementsvorm heeft een proefperiode waarvan de duur afhankelijk is van de versie van het abonnement. Informatie over de verschillende functies van de Premium versie is te vinden in het klantenportaal en de applicatie
5.         De mogelijkheid om de Premium versie te gebruiken en de aanwezigheid van de “Probeer en abonneer je op Premium” knop is ons aanbod om een wijziging op de gebruiksovereenkomst af te sluiten. Nadat u de Gebruiksvoorwaarden en onze Privacyverklaring heeft gelezen, klikt u op de “Probeer en abonneer je op Premium” knop om te bevestigen dat u instemt met deze documenten en aanvaardt u ons aanbod om een onvoorwaardelijke gebruiksovereenkomst aan te gaan. Par. II.7. is van kracht mutatis mutandis, met dien verstande dat wij u op basis van deze wijziging een niet-exclusieve territoriaal onbeperkte licentie (voor de duur van het abonnement)  verstrekken om de inhoud van het klantenportaal en de applicatie in de Premium-versie te gebruiken.
6.         Betaling van het abonnement vindt doorlopend plaats op basis van het principe van terugkerende betaling op de betaalkaart die u heeft ingevoerd, gebaseerd op de abonnementsprijs. Wanneer u het abonnement heeft afgesloten via het klantenportaal wordt de betaling gedaan via betaaldienstverlener ComGate, die veilige online betalingsverwerkingstechnologie aanbiedt. Het beginsel van terugkerende betaling is essentieel voor de uitvoering van het abonnement en maakt met name de betaling voor een bepaalde periode makkelijker. Het beginsel van terugkerende betaling is van kracht voor de gehele duur van de gebruiksovereenkomst of de wijziging van de gebruiksovereenkomst. Meer informatie over het principe van terugkerende betaling vindt u op HERE. Wanneer u het abonnement heeft afgesloten via de applicatie wordt de betaling gedaan viadeGoogle Play diensten of de App Storeonder de voorwaarden die gelden voor die diensten. 
7.         Vanwege de manier waarop de betaaldienstverlener zijn diensten aanbiedt, hebben wij geen toegang tot de gegevens die betrekking hebben op uw betaalkaarten. Daarom verwerken wij deze persoonsgegevens op geen enkele manier.
8.         Wanneer de proefperiode is verstreken, zoals bedoeld in Par. III.4., en u niet heeft betaald of niet in de mogelijkheid bent om te betalen, zijn wij gerechtigd om uw toegang tot bepaalde functies van het klantenportaal of de applicatie te beperken, voor zover de betaling van het abonnement een voorwaarde vormt voor toegang tot deze functies. 
9.         In het geval van een technische fout of een fout in de abonnementsprijs hebben wij het recht om de prijs te corrigeren en zullen wij u zonder onredelijke vertraging hierover informeren nadat wij de fout hebben ontdekt. 
 
IV.        TERMS OF USE
1.         You may use the client portal or application only after the proper registration, for your non-business purposes and under the Terms and Conditions of Use, any instructions and requirements of ours, and under generally binding legal regulations, especially in the field of intellectual property law.
2.         Het is u, als gebruiker, niet toegestaan:
 
-     het klantenportaal of de applicatie te kopiëren, distribueren of delen ervan te scheiden
-     afgeleide werken te maken;
-     de broncode te vertalen en te reproduceren of de naam of duiding van de auteur en de houder van de economische auteursrechten te veranderen; 
-     de gebruiksrechten van het klantenportaal of de applicatie over te dragen of toe te wijzen aan een ander;
-     om aan derde partijen het recht te geven een deel van uw gebruikslicentie te gebruiken waarmee zij het het klantenportaal of de applicatie kunnen gebruiken (geven sub-licentie)
-     het klantenportaal of de applicatie, of delen daarvan, te verkopen, een licentie aan te bieden, te verhuren of toegang ertoe te verschaffen;
-     de database behorende bij het klantenportaal of de applicatie te extraheren of te hergebruiken op welke wijze dan ook;
-     het klantenportaal of de applicatie te gebruiken in strijd met wet, de goede zeden en openbare orde of de rechten van derde partijen te beperken, in het bijzonder door het schrijven, plaatsen of invoegen van denigrerende, vulgaire of anderszins controversiële inhoud te plaatsen in reviews, opmerkingen of elders in de omgeving van het klantenportaal of de applicatie.
 
3.         Elk gedrag dat in strijd is met Par. IV.2 zal wordt door ons gefilterd. Content wordt door ons pas gefilterd na melding aan ons e-mailadres klantenservice@gezondeeters.nl, aangezien het voor ons onmogelijk is om de inhoud systematisch te controleren. 
4.         U bent, daarentegen als gebruiker, verplicht om:
-     zich te onthouden van het maken van elke decompilatie, aanpassing, verwerking of andere verandering aan (delen van) het klantenportaal of de applicatie of databases, die daarin zijn opgenomen of worden gebruikt, inclusief het elimineren van defecten. 
-     zich te onthouden van iedere handeling waarbij het klantenportaal of de applicatie wordt gebruikt om afgeleide applicaties of werken te ontwikkelen ter gebruik of distributie aan derde partijen, in het geheel of gedeeltelijk, als aparte producten of onderdelen. 
 
5.         Gegevens die u in de database van het klantenportaal of de applicatie invoert is onderdeel van onze database zonder dat u daar rechten aan kunt ontlenen. Met het sluiten van een gebruiksovereenkomst geeft u ons het onbeperkte gebruiksrecht en toestemming om de door u verstrekte gegevens en inhoud te gebruiken ten behoeve van de werking van het klantenportal en de applicatie, analyse en statistische doeleinden (voornamelijk voor de automatische vertaling van uw teksten naar andere versies van het klantenportaal en de applicatie in andere talen of het verwerken van uw opmerkingen).  
 
V.         ONZE AANSPRAKELIJKHEID EN HERROEPING VAN HET CONRACT
1.         Wij behouden ons alle rechten op het klantenportaal of de applicatie voor.
2.         Wij bieden geen garantie ten aanzien van het klantenportaal of de applicatie (noch in termen van kwaliteit, toegankelijkheid, stabiliteit en functionaliteit wanneer gesynchroniseerd wordt tussen het klantenportaal en de applicatie). Wij kunnen ook niet aansprakelijk gehouden worden voor de werking van het klantenportaal en de applicatie in relatie tot de door u gekozen hardware of software of voor de prestaties of resultaten die u mogelijk bereikt door het gebruik van het klantenportaal of de applicatie, voornamelijk als het klantenportaal of de applicatie in strijd met de Gebruiksvoorwarden worden gebruikt. 
3.         wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of gegevens van uw gebruikersaccount. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor de handelingen van gebruikers die in strijd zijn met Par. IV.2. Wij zijn niet bij machte om de inhoud regelmatig te controleren. Echter, we filteren ongepaste inhoud nadat deze aan ons e-mail klantenservice@gezondeeters.nl gerapporteerd wordt.
4.         Wij zetten ons in om onze diensten via het klantenportaal of de applicatie vrij van gebreken te leveren. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor dergelijke gebreken (en alleen voor deze), tenzij u eerder op de hoogte was van deze gebreken (bijvoorbeeld, door een vroegtijdig bericht van ons) of wanneer u zelf het gebrek heeft veroorzaakt. 
5.         U mag de overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten herroepen. Wij willen u eraan herinneren dat onze prestatie bestaat uit het aanbieden van digitale inhoud, waarbij geldt dat het niet mogelijk is om de gebruiksovereenkomst te herroepen omdat het niet was geleverd op een materiële drager was en geleverd met uw vooraf gegeven uitdrukkelijke toestemming voordat de herroepingstermijn was verlopen. Dit betekent dat als u instemt met het aan u toegankelijk maken van het klantenportaal of de applicatie door het aangaan van de gebruiksovereenkomst, u het recht verliest om de overeenkomst te herroepen. Een dergelijke toestemming sluit uw recht van herroeping van de overeenkomst uit. Bij deze informeren wij u hier naar behoren over.
6.         Wanneer u de gebruiksovereenkomst herroept, worden onze verplichtingen met terugwerkende kracht geannuleerd.
7.         U kunt via elektronische weg herroepen door een mail te sturen naar klantenservice@gezondeeters.nl. Abonnement afgesloten via Google Play of de App Store onder hun voorwaarden moeten via die platformen worden geannuleerd. Dit geldt ook voor eventuele terugbetalingen.
8.         Reeds betaalde bedragen, die in het kader van het abonnement in rekening zijn gebracht, kunnen helaas niet door ons worden terugbetaald. Wanneer de overeenkomst wordt herroepen, zal het bijbehorende abonnement worden geannuleerd en eventuele extra betalingen zullen niet in rekening worden gebracht.
9.         Wij kunnen de gebruiksovereenkomst herroepen als een foutief abonnementsprijs werd getoond door een technische fout, de licentie niet kan worden geleverd onder de oorspronkelijke voorwaarden wegens objectieve redenen of de prestaties objectief onmogelijk of illegaal wordt.
 
VI.       GESCHILLENREGELING
1.         Als u een consument bent, kunt u gebruik maken van de betreffende geschillencommissies om uw geschil op te lossen:
 
             de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 
2.         Het online geschillenplatform is te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 
VII.      SLOTBEPALINGEN
1.         Alle rechtsbetrekkingen en eventuele juridische geschillen die voortvloeien uit de koopovereenkomst worden beheerst door de wetten van de Tsjechië en zullen worden beslecht door de plaatselijke en materieel bevoegde rechtbanken van de Tsjechië in de gevallen waarin par. VII. niet toepasselijk is. Deze bepaling is van toepassing binnen de grenzen van de nationale rechtsordes en hun beschermende en dwingende normen en standaarden ter bescherming van consumenten en zwakkere partijen op basis van uw woonplaats,.
2.         De overeenkomst wordt hoofdzakelijk gesloten in het Tsjechisch. De beschikbare taalversies van de overeenkomst zijn louter informatief. Bij een geschil over de interpretative van de bepalingen in de overeenkomst, is de interpretatie volgens de Tsjechische taal leidend; hetzelfde geldt voor de Gebruiksvoorwaarden. 
3.         Wij zijn niet gebonden aan een gedragscode, tenzij wij ons hier vrijwillig aan houden.
4.         Wij kunnen de bewoording van de Gebruiksvoorwaarden aanpassen of aanvullen, maar dit heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan tijdens de geldigheidsduur van eerdere versies van deze gebruiksvoorwaarden.
 
Ingangsdatum: 2023/03/01